Laboratorium Biomechaniki

Na obecny moment moje laboratorium składa się z dwóch systemów.

1. System wizualnej oceny ruchu

Nagranie biegu specjalną kamerą pozwala na uzyskanie znacznego spowolnienia ruchu biegacza. Już samo to pozwala lepiej przyjrzeć się technice i wyłapać interesujące parametry. Część z nich może przyczyniać się do zwiększenia ryzyka kontuzji. Inne są po prostu nieoptymalne, co powoduje nadmiarowe straty energii biegacza, które przekładają się na osiągane wyniki.

Komputerowa analiza markerów umieszczonych na ciele biegacza pozwala na dokładniejsze przyjrzenie się parametrom biegu:


2. System pomiaru rozkładu sił reakcji podłoża

Stopa w większości sportów jest pierwszą częścią ciała, która ma kontakt z ziemią. To oznacza, że jest pierwszą stacją dla pędzącego pociągu biomechanicznych zależności. Ograniczenie ruchomości w kostce (np. po dawny urazie) ma namacalne przełożenie na pracę wyżej położonych struktur (chociażby kolana i biodra).

System ten za pomocą specjalnej maty pozwala określić jak w czasie kontaktu z podłożem zachowuje się nasza stopa. Samą matę można sobie wyobrazić jako sieć bardzo gęsto ułożonych miniaturowych wag, gdzie każda taka „mini-waga” sprawdza jak duży ciężar jest na niej ustawiony w danym momencie.

Dzięki temu, że takie „ważenie” odbywa się setki razy w ciągu każdej sekundy, w wyniku możemy obserwować jak nacisk pod poszczególnymi regionami stopy zmienia się w czasie: